Georgia Tech Rowing

Sanyu Watson

Hometown: Atlanta, Ga

Major:

Bio: